Traži

Back To Top

O poduzeću

 DOBRA Mačka - online trgovina ženskom obućom i odjećom

DOBRA Mačka - Online trgovina ženskom obućom

 

Adresa za slanje pošte: 

DUKATO d.o.o., p.p. 10,

49225 Đurmanec, Hrvatska

 

Sjedište poduzeća:

    DUKATO d.o.o., Vilenska cesta 12, 

  2312 Orehova vas, Slovenija

  

PDV br.: HR54212004209

Poduzeće je PDV obveznik

Broj računa: HR6425030071100087601, SBERBANK d.d.

 

Poduzeće DUKATO d.o.o. je upisano u poslovni registar R. Slovenije br.6553869000, ispostava Maribor dana 19. 02. 2014. 

Poduzeće je upisano u sudski registar pod brojem SRG 2014/7428 na Okružnom sudu u Mariboru.